matematykaszkolna.pl
Zadanie dowodowe masny: Wykaż, że arctgx+arctg1−x/1+x=pi/4 dla xe(−1, +)
19 lis 15:04
jc: Lewa strona = arctg x + π/4. Jak chcesz mieć inną kolejność działań, wstaw nawiasy.
19 lis 15:12