matematykaszkolna.pl
analiza analiza: Zbadaj monotoniczność ciągu danego wzorem rekurencyjnym a1 = 2, an = 2+an.
 2+an − an2 
Obliczyłam już różnicę an+1 − an = ... =

. Jak z tego
 2+an+an 
pokazać, że ciąg jest rzeczywiście monotoniczny?
19 lis 13:51
jc: Dla wygody przyjmij a0 = 0, wtedy a1=2 i a0<a1. Krok indukcyjny. Jeśli an−1 < an, to 2+a−1 < 2 + an, 2+an−1 < 2+an czyli an < an+1
19 lis 14:39
analiza: Hm, a nie da się inaczej? Tzn. na zajęciach zrozumiałam do tego kroku, o którym napisałam w poleceniu. Potem prowadzący zapisał, że 2+an−an2 > 0 i 2+an + an > 0, zatem cały ułamek jest > 0. Zastanawia mnie tylko, skąd wzięło się to, że licznik i mianownik są > 0.
19 lis 14:44
jc: Licznik = 2 + an − an2 = (2−an)(1+an) > 0 bo an > 2 i an < 2. Skąd ta druga nierówność? a1 < 2, Jeśli an < 2, to 2+an < 4 i an+1 = 2+an < 4=2.
19 lis 15:00