matematykaszkolna.pl
Postać zwarta sumy Robert: Znajdź postać zwartą sumy dowolną metodą:
 
nawias
n
nawias
nawias
k
nawias
 
nk=0
  
18 lis 20:18
Mila:
nawias
n
nawias
nawias
0
nawias
 
nawias
n
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
n
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
n
nawias
nawias
n
nawias
 
+
+
+.......+
=(1+1)n=2n
    
18 lis 20:22