matematykaszkolna.pl
. Mil: Obliczyłam pochodną funkcji w punkcie x0 = 2, deltax= − 1/2, funkcja =1/x2 Nie wiem jak obliczyc równanie siecznej, da się innym wzorem niz y=ax+b?
18 lis 10:48
a7: a jaka jest treść zadania? chodzi o równanie stycznej?
18 lis 11:11
a7: rysunek f(x)=1/x2 f'(x)=−2/x3 f'(2)=−1/4 https://matematykaszkolna.pl/strona/379.html y−y0=f'(x0)(x−x0) y−1/4=−1/4(x−2) y=−1/4x+3/4
18 lis 11:17
daras: who knows
18 lis 13:45
Mil: Obliczyć iloraz różnicowy funkcji f(x) = 1/x2 w punkcie x0=2, dla przyrostu argumentu deltax= − 1/2. wyszło mi że deltaf/deltax = −7/18, jednak mam jeszcze obliczyć równanie siecznej przechodzącej przez punkty, które wywnioskowało się z rozwiązywania zadania czyli A(2; 1/4) i B (3/2; 4/9) Chciałam się dowiedzieć jak obliczyć takie równanie, bo nie wiem jak inaczej niż wzorem y=ax+b.
18 lis 14:06
a7: a rozumiem, to musi się ktoś inny wypowiedzieć.
18 lis 14:09
a7: wzór jest na str1. w linku http://www.mini.pw.edu.pl/~zajac/anl1/konspekty/anl1_w04.pdf
 f(x0+Δx)−f(x0) 
y−y0=

*(x−x0)
 Δx 
18 lis 14:18
a7: poprawiam
 f(x0+Δx)−f(x0) 
y−f(x0)=

*(x−x0)
 Δx 
 4/9−1/4 
y−1/4=

(x−2)
 −1/2 
y−1/4=7/36(−2)(x−2)
 1 
y=−7/18x+1

 36 
nie wiem czy nie pomyliłam się w obliczeniach
18 lis 14:24
Mil: Okej, bardzo dziękuję za pomoc emotka
18 lis 14:26
a7: lepiej , żeby jeszcze ktoś potwierdził
18 lis 14:32