matematykaszkolna.pl
Lokaty Nati: Bank oferuje lokaty A, B, C. Na lokacie A oprocentowanie roczne wynosi 1,65% a kapitalizacja co kwartał. Na lokacie B oprocentowanie roczne wynosi 1,7% a kapitalizacja raz na pół roku. Na lokacie C oprocentowanie roczne wynosi 1,6% a kapitalizacja co miesiąc. Obliczyć roczne czynniki oprocentowujące dla poszczególnych lokat.
17 lis 15:11
Nati: Umie ktoś może?
18 lis 15:19
18 lis 15:21
Jak: https://mfiles.pl/pl/index.php/Efektywna_roczna_stopa_procentowa, chyba wystraczy do tego wzoru podstawić
18 lis 15:22