matematykaszkolna.pl
Rozkład dwumianowy, prawdopodobieństwo Xy: 1. Oddano 5 strzałów do tarczy. Prawdopodobieństwo trafienia w pojedynczym strzale wynosi 0,7. Znaleźć rozkład i dystrybuantę zmiennej losowej, którą jest liczba celnych strzałów do tarczy. 2. Zinterpretuj na wykresie prawdopodobieństwo, że zmienna losowa o rozkładzie N(5, 2) (czyli wartość oczekiwana = 5 a odchylenie standardowe =2) osiągnie wartości: a) Od 2 do 5; b) Od 4 do 8; c) Większe niż 5. Jak można byłoby policzyć te prawdopodobieństwa? Proszę o pomoc.
16 lis 17:27
ABC: teraz nawet kalkulatory , nie wymienię modeli bo byłaby kryptoreklama , ale poniżej 100 zł można kupić mają wbudowane rozkład Bernoulliego i rozkład normalny , i możesz sobie policzyć emotka w pierwszym zresztą na piechotę można
16 lis 17:32
damian:
25 cze 09:10