matematykaszkolna.pl
Nie wykonując dzielenia Nika: Nie wykonując dzielenia sprawdź czy wielomian W(x) =x3−2x2+40 jest podzielny przez Z(x)= x+3
13 lis 08:25
Blee: Sprawdź czy W(−3) = 0
13 lis 08:27
Andre :
10 lis 09:39