matematykaszkolna.pl
Pomoc? Bartosz: Jak wyznaczyć wszystkie parametry m dla których jakaś funkcja(np. taka −> f(x)=x3+(m+1)x2+(m2+2)x ma a) trzy miejsca zerowe, b) jedno miejsce zerowe
31 paź 14:21
Jerzy: Wyłącz x przed nawias i włącz myślenie.
31 paź 14:29
Bartosz: wylączyłem ale wtedy będę miał tylko 2 miejsca zerowe
31 paź 14:32
Jerzy: Bredzisz. Jedno zawsze jest : x = 0 i myśl dalej.
31 paź 14:33
Bartosz: nie rozumiem
31 paź 14:40
Jerzy: Po wyłączeniu x przed nawias otrzymujesz: f(x) = x*W(x) , gdzie W(x) to trójmian kwadratowy. Równanie: x*W(x) = 0 ma zawsze rozwiązanie : x = 0, ale żeby miało trzy rozwiązania, to W(x) musi mieć dwa miejsca zerowe różne od 0.
31 paź 14:55
wredulus_pospolitus: f(x) = x3 + (m+1)x2 + (m2+2)x = x(x2 + (m+1)x + (m2+2) ) z tego widzisz, że jednym z miejsc zerowych jest x = 0 sprawdź kiedy będą spełnione warunki z danych podpunktów
31 paź 14:59
Jerzy: a) W(x) ma dwa miejsca zerowe różne od 0 b) W(x) nie ma miejsc zerowych lub ma jedno równe 0
31 paź 15:06