matematykaszkolna.pl
Miara Jordana - mierzalność Julia: Udowodnić, że jeśli E jest zbiorem mierzalnym w sensie Jordana i ma miarę 0, to każdy jego podzbiór jest mierzalny w sensie Jordana (i ma miarę 0). Jeśli E jest zbiorem mierzalnym w sensie Jordana i ma miarę 0 to m* (E) = m* (E) = m(E) = 0. Niech F⊂E wtedy z własności miary Jordana m* (F) ≤ m* (E) oraz m* (F) ≤ m* (E). Wiemy, że miara zbioru E wynosi 0 zatem m* (F)≤0 i m* (F)≤0 a ponieważ miara nie może być ujemna więc m* (F)=m* (F) = 0. Z definicji miary Jordana dany zbiór jest mierzalny jeśli jego miara wewnętrzna i zewnętrzna są sobie równe więc m* (F) = m* (F) = m(F) = 0. Czy taki dowód jest poprawny? Jeśli nie to co powinnam dodać/zmienić?
17 paź 20:50
ABC: nie ma wprost powiedziane, dlaczego istnieje miara zewnętrzna i wewnętrzna zbioru F
17 paź 22:30
Julia: Wystarczy dodać, że jeśli E jest zbiorem mierzalnym a F jest w nim zawarte to także jest mierzalny (ponieważ jest zbiorem ograniczonym). Więc istnieje miara zewnętrzna i wewnętrzna?
17 paź 22:33
ABC: a ty to udowadniasz w jakiej przestrzeni i dla jakich zbiorów? w R2 dla wielokątów możesz tak argumentować
17 paź 22:41
Julia: W uwagach do zadania mamy napisane, że rozwiązanie nie zależy od tego o jakim wymiarze mówimy i jeśli komuś wygodniej to może myśleć o mierze Jordana w R2
17 paź 22:54
ABC: ale czy rozpatrujecie zbiory nieograniczone na przykład linia prosta na płaszczyźnie? bo ty zakładasz że F jest ograniczony?
17 paź 22:58
Julia: Zakładam, że F jest ograniczony bo jeśli jest zawarty w E − a E jest mierzalny w sensie Jordana czyli musi być ograniczony bo tylko dla takich zbiorów potrafimy wyznaczyć miarę Jordana, więc zbiór zawarty w zbiorze ograniczonym też jest ograniczony tak?
17 paź 23:02
ABC: weź sobie książeczkę dla dawnych szkół średnich , Biblioteczka Matematyczna tom 37 Lesław Szczerba "O mierze Jordana" (dawno temu piłem piwo z autorem emotka ) a zobaczysz że można też nieograniczone figury mierzyć miarą Jordana
17 paź 23:07
Julia: Wiem, że są wyjątki (np. zbiór Cantora), ale na wykładzie przyjmujemy, że muszą to być zbiory ograniczone.
17 paź 23:09
ABC: no to przy ograniczonych twoja argumentacja jest dobra
17 paź 23:13
Julia: ok, dziękuje emotka
17 paź 23:14