matematykaszkolna.pl
Indukcja matematyczna Zdgb: Stosując metodę indukcji matematycznej udowodnij nierówność:
 nn 
n!<

dla n≥6
 2n 
Dochodzę do (n−1)!*n*2*2n<(n+1)n i nie wiem co dalej z tym zrobić
17 paź 19:13
jc:
 
nawias
n
nawias
nawias
0
nawias
 
nawias
n
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
n
nawias
nawias
n
nawias
 
nawias
n
nawias
nawias
0
nawias
 
nawias
n
nawias
nawias
1
nawias
 
(n+1)n =
nn +
nn−1 + ... +
nn +
nn−1 = 2n2
      
 (n+1)n+1 
Stąd (n+1) ≤

.
 2nn 
 66 
n=6.

=36=93=729 > 720=6!
 26 
Przejście od n do n+1. Mnożąc stronami nierówności:
 nn 
n! <

 2n 
 (n+1)n+1 
(n+1) ≤

 2nn 
dostajemy
 (n+1)n+1 
(n+1)! <

 2n+1 
17 paź 19:29