matematykaszkolna.pl
Funkcja homograficzna Daniel: Dana jest funkcja homograficzna: f(x) = 2 + a/x−3 gdzie a > 0 oraz x > 3. Na wykresie tej funkcji wybrano dowolny punkt P. Uzasadnij, że pole prostokąta, którego przeciwległymi wierzchołkami są punkt P oraz punkt przecięcia się asymptot funkcji ƒ(x), nie zależy od wyboru punktu P.
17 paź 17:40
a7: rysuneka=1 A=(3,2) P=(x,y) B=(x,2) D=(3,y) PoleABPD=12=1 |AB|=(x−3)2+02=x−3 |BP|=|AD|=(3−3)2+(y−2)2=y−2
 1 2x−6+1 2x−5 
y=2+

=

=

 x−3 x−3 x−3 
 2x−5 
POLEABPD=|AB|*|AD|=|AB|*|BP|=(x−3)*(y−2)=(x−3)*(

−2)=1 c.n.u.
 x−3 
17 paź 21:46
a7: w ogólności y=2+{a}{x−3} asymptota pozioma y=2 , asymptota pionowa x=3 A=(3,2) P=(x,y) B=(x,2) D=(3,y) |AB|=jak w poprzednim poście=x−3 |BP|=|AD|=y−2
 a a 
y=2+

y−2=

 x−3 x−3 
 a 
POLEABPD=|AB|*|AD|=|AB|*|BP|=(x−3)*(y−2)=(x−3)*

=a c.n.u.
 x−3 
17 paź 22:07
Eta: rysunek
 a 
|AB|= x−3 , x>3 |AC|= y−2 i y−2=

, a>0
 x−3 
P=(x−3)(y−2)= a −−pole nie jest zależne od wyboru punktu P
17 paź 22:27