matematykaszkolna.pl
liczby zespolone adam: Cześć Nie wiem jak zaznaczyć graficznie zbiór arg(z) ∊ (−pi/4 ; pi/4). Mam ten zbiór zwęzić do <0 ; pi/4) bo arg jest z przedziału <0;2pi) czy jakoś narysować to (−pi/4 ; pi/4) ? Tylko jak zaznaczyć ujemny kąt ?
17 paź 15:45
ICSP: Arg możesz zdefiniować jako <0 ; 2π) ale możesz go równie dobrze zdefiniować jako <−π ; π).
17 paź 17:08
adam: To mając polecenie "Przedstaw interpretacje geometryczną zbiorów" i przykład −pi/4<arg(z)<pi/4 Jak będzie wyglądała odpowiedź?
17 paź 17:53
Mila: rysunek
17 paź 18:29