matematykaszkolna.pl
Narysuj trójkąt prostokątny, w którym przyprostokątna przyległa do kąta α... maturzysta: Witam, proszę o pomoc Narysuj trójkąt prostokątny, w którym przyprostokątna przyległa do kąta α ma długość 4cm., a sinus tego kąta jest równy 2/5. Jakby ktoś miał chwilę się do tego zabrać byłbym bardzo wdzięczny, obliczenia pozostałych boków trójkąta nie sprawiają żadnego problemu, ale jak z zadania wynika należy ten trójkąt narysować a narysowanie pozostałych boków (których dokładne miary da się obliczyć) graniczy z cudem o ile w ogóle jest możliwe. Podejrzewam że robię coś nie tak. Za wszelką pomoc od razu dziękuje
17 paź 13:58
Jerzy: Pokaż te obliczenia.
17 paź 14:07
maturzysta: a/c = 2/5 a = (2/5)c 42 + ([2/5]c)2 = c2 16 + (4/25)c2 = c2 16 = (21/25)c2 c2 = 400/21 c = 20/21 = (2021)/21 cm a = (2/5) × (2021)/21 = (821)/21 c − przeciwprostokątna a − liczona przyprostokątna
17 paź 14:36
Jerzy: Zrób rysunek i zobaczysz , gdzie błądzisz.
17 paź 14:46
Jerzy:
a 

= tgα i teraz policz tgα , a potem a
4 
17 paź 14:51
maturzysta: Chyba za długo już nad tym siedzę, jaki ma być to rysunek jakie wartości mają przyjąć boki?
17 paź 15:05
maturzysta: Pusta głowa, zaciąłem się, nawet Twoje wskazówki nic mi już nie mówią.
17 paź 15:11
Jerzy: Szukasz przyprostokątnej leżącej naprzeciw kątą α, i nagle uznajesz,że on wynosi 4. Najpierw oblicz tgα i wtedy obliczysz drugą przyprostokątną a , podczas gdy druga wynosi 4.
17 paź 15:18
Mila: rysunek
 2 a 
sinα=

=

 5 c 
 2 
1) rysujesz trójkąt prostokątny ACB, w którym : sinα=

i a=2k, c=5k
 5 
dla k=3cm a=6cm, c=15cm 2) Kreślisz okrąg O(A, 4cm) −otrzymujesz punkt C' na przyprostokątnej AC Wystawiasz prostopadłą do AC w punkcie C'− otrzymujesz punkt B' na przeciwprostokątnej
 2 
3) ΔAC'B'∼ΔACB⇔sinα=

i | AC'|=4cm
 5 
Jeśli masz pytania to pisz.emotka
17 paź 17:55
maturzysta: Dziękuje, wszystko jasne oprócz tego dlaczego k równa się akurat 3 cm.
18 paź 13:49