matematykaszkolna.pl
sprzężenie latex: Czy ktoś się orientuje jak zapisać sprzężenie w latex?
16 paź 16:45
Pytający: \bar{z} \overline{z}
16 paź 17:27
latex: Dziękuję!
16 paź 17:57
Adamm: często się używa po prostu gwiazdki
16 paź 19:32
Mariusz: O tego \bar{z} nie znałem ale zdaje się przy \overline{z} ta kreska nad z jest nieco bardziej widoczna
17 paź 04:40