matematykaszkolna.pl
rozdanie 4 asy prawdopodobienstwo: Ile niezaleznych rozdan w brydza nalezy wykonac, aby prawdopodobienstwo otrzymania co najmniej raz czterech asów przez ustalonego gracza było nie mniejsze niz 0,5? Wyszło mi n=3 Zrobiłem negację otrzymania 4 asów, czyli bierzemy sobie gracza, który wylosował do 3 asów, wtedy może to zrobić na 51*50*49*48...*39 |Ω| = 52*51*50*49*...40
 39 
Czyli P(B') =

 52 
 1 
i teraz mamy się dowiedzieć, po którym rozdaniu będzie to mniejsze niż

.
 2 
Czyli
 3 1 
(

)n<

 4 2 
jest to prawda dla n ≥ 3 Ale tak na logikę, to bez sensu, że tylko 3.
16 paź 13:13
Pytający: "Zrobiłem negację otrzymania 4 asów, czyli bierzemy sobie gracza, który wylosował do 3 asów, wtedy może to zrobić na 51*50*49*48...*39" Bez sensu te obliczenia. Niech: A // dany gracz otrzymał 4 asy w danym rozdaniu A' // dany gracz nie otrzymał 4 asów w danym rozdaniu Bn // dany gracz w n niezależnych rozdaniach otrzymał co najmniej raz 4 asy Bn' // dany gracz w n niezależnych rozdaniach ani razu nie otrzymał 4 asów Wtedy:
 
nawias
4
nawias
nawias
4
nawias
 
nawias
52 − 4
nawias
nawias
13 − 4
nawias
 
*
  
 
nawias
48
nawias
nawias
9
nawias
 
 
 
P(A) =

=

 
nawias
52
nawias
nawias
13
nawias
 
 
 
nawias
52
nawias
nawias
13
nawias
 
 
 
P(A') = 1 − P(A) P(Bn') = (P(A'))n P(Bn) = 1 − P(Bn') = 1 − (P(A'))n = 1 − (1 − P(A))n Czyli równanie do rozwiązania to:
 
nawias
48
nawias
nawias
9
nawias
 
 
 
1 − (1 −

)n ≥ 0,5
 
nawias
52
nawias
nawias
13
nawias
 
 
 
Inaczej:
 4154 
(

)n ≤ 0,5
 4165 
Rozwiąznie dla n ∊ ℕ to n ≥ 263.
16 paź 17:21