matematykaszkolna.pl
Wyznacz część wspólną obszarów (3 wymiary) ZGoryDziekuje: rysunekHej, chciałabym rozwiązać graficznie nierówności z 3 niewiadomymi, tak, aby funkcja f była zmaksymalizowana. Dana funkcja to f(x1,x2,x3)=12x1+18x2+12x3. Ale chyba nie ma to znaczenia, zwracają uwagę na to, o co chcę zapytać. Kolorami wyznaczone linie mają tworzyć (chyba)płaszczyzny Płaszczyznę różową wyznaczyłam z nierówności: 1,5x1+3x2+4x3≤1500 A płaszczyznę niebieską z nierówności: 3x1+2x2+x3≤1200 Mam problem z wyznaczeniem części wspólnej tych dwóch płaszczyzn. Ile ta płaszczyzna będzie miała wierzchołków? Jak wyznaczyć ich współrzędne? Podane nierówności oraz funkcja wynikają z treści zadania. Czy istnieje jakiś ogólnodostępny program, który zaznaczy podane ograniczenia na wykresie?emotka Przepraszam za chaos, ale treść zadania wynika z jego ekonomicznej interpretacji.
16 paź 00:04
ZGoryDziekuje: Kolejnymi x−ami chciałam oznaczyć odpowiednie osie. Rysunek oczywiście wykonałam na kartce papieru. Tu mam problem z jego pokazaniem.
16 paź 00:05
jc: f(x,y,z)=6(2x+3y+2z) 3x+6y+8z ≤ 3000, niektórzy nie lubią ułamków 3x+2y+z ≤ 1200 x=−10t y=21t z=−12t t ≥ 0 x, y, z spełniają nierówność f(x,y,z)=114t może być dowolnie duże!
16 paź 10:42
ICSP: Jeśli mnie pamięć nie myli to przecięcie dwóch płaszczyzn jest prostą.
16 paź 11:12
jc: Pewnie zgubiły się jakieś nierówności...
16 paź 11:13
ZGoryDziekuje: Każda nierówność odpowiada za płaszczyznę, pierwsza za różową, a druga za niebieską. Ich przecięcie spowoduje powstanie bryły, ale nie umiem jej sobie wyobrazić, ani zaznaczyć. Więcej warunków w zadaniu nie ma.
16 paź 11:29
jc: Dwie płaszczyzny są równoległe lub przecinają się wzdłuż prostej. W tym drugim przypadku dzielą przestrzeń na 4 kliny. Czy na pewno nie było mowy o innych ograniczeniach?
16 paź 11:43
ZGoryDziekuje: x1,x2,x3 są ≥0
16 paź 11:59
ZGoryDziekuje: Więc zapomniałam dodać, że rozpatrujemy przestrzeń dla dodatnich x1,x2,x3.
16 paź 12:00
jc: rysunekNo to teraz masz 5 płaszczyzn.
x y z 

+

+

≤ 1, niektórzy nie lubią ułamków
1000 500 325 
x y z 

+

+

≤ 1
400 600 1200 
płaszczyzny przecinają osie y=z, x=z, x=y odpowiednio w punktach: (1000,0,0), (0,500,0), (0,0,350) (400,0,0), (0,600,0), (0,0,1200) (0,0,), (400,0,0), (0,500,0), (0,0,350) Poszukaj dwóch dodatkowych wierzchołków (końców niebieskiego odcinka).
16 paź 12:13
jc: rysunekNie opisałem osi. Mam być tak, jak na drugim rysunku. y=0 3x+8z = 3000 3x+z = 1200 x=? z=? z=0 3x+6y = 3000 3x+2y = 1200 x=? y=?
16 paź 12:17
ZGoryDziekuje: Jeden koniec (ten położony niżej) to w przybliżeniu (314,29 ; 0 ; 257,14)?
16 paź 12:18
ZGoryDziekuje: Przepraszam, rysowałam trochę inaczej, ale wyszły mi wierzchołki (314,29 ; 0 ; 257,14) oraz (100 ; 450 ; 0)
16 paź 12:20
jc: Sprawdź, mogłem coś pomylić. Teraz wystarczy sprawdzić wartości funkcji w wierzchołkach. To zadanie z programowania linowego. Na pewno na jakieś stronie www można wpisać dane i otrzymać odpowiedź.
16 paź 12:34
ZGoryDziekuje: Jest poprawnie emotka Maksymalna wartość funkcji jest osiągana w wierzchołku F i wynosi 9300. Łatwiej chyba rozwiązać to zadanie z użyciem programu dualnego. Prosząc o metodę graficzną przy 3 zmiennych decyzyjnych profesor chciał chyba dostarczyć nam rozrywki emotka Dziękuję za bezcenną pomoc! emotka
16 paź 14:10