matematykaszkolna.pl
Przystawanie trójkątów BoosterXS: rysunekW trójkącie równobocznym ABC na bokach AB i BC wybrano odpowiednio punkty P i Q tak, że |AP|=2|BP| i |CQ|=2|BQ|. Odcinki AQ i CP przecinają się w punkcie S. Uzasadnij, że trójkąty APS i CQS są przystające. Podpowie ktoś z jakiej cechy przystawania to wykazać? BKB?
15 paź 17:58
Mila: rysunek Patrz na rysunek.
15 paź 19:24