matematykaszkolna.pl
Dla jakich wartości parametru a wielomiany u i w są równe? tomwil: Dla jakich wartości parametru a wielomiany u i w są równe? a) u(x)=(ax−1)(ax+2), w(x)=9x2−3x−2 b) u(x)=(x2−a)(ax+1), w(x)=2x3+x2−4x−2 c) u(x)= −x3+(a3+a)x+1, w(x)=ax3−2x+a2
15 paź 15:05
Julia741: Wymnóż wielomiany zapisane w postaci ilocyznowej i przyrównaj odpowiednie współczynniki stojące przy x'ach w tej samej potędze.
15 paź 15:07
Eta: a) 9x2−3x−2= (−3x−1)(−3x+2) a= −3 b) x2(2x+1)−2(2x+1) = (x2−2)(2x+1) a=2 c) a=−1
15 paź 22:58