matematykaszkolna.pl
Zależności między zbiorami ALBA: Pokazać, że dla dowolnych zbiorów A∩B⊂A, A∩B⊂B. Nie wiem jak mam to pokazać. Na diagramach?
15 paź 15:04
ABC: z definicji niech x ∊ A∩B , to x∊A i x∊B , to x∊A i drugie tak samo
15 paź 15:19