matematykaszkolna.pl
Inkluzja zbiorów ALBA: Podać przykłady zbiorów, dla których zachodzi inkluzja: A∪B⊂A, B⊂A∩B oraz takich, dla których to nie zachodzi. Czyli rozumiem że po prostu zbiór B ma się zawierać całościowo w A czyli dla przykładu zbiór liczb naturalnych (B) i całkowitych (A)?
15 paź 15:00