matematykaszkolna.pl
Prędkości Jagoda : Samochód porusza się z prędkością 18km/h a następnie w czasie 10s przyspiesza do prędkości 54km/h, dalej porusza się z tą prędkością. Oblicz średnią prędkość na dystansie 550m liczonym od początku przyspieszania. Odp. V=13,75m/s
15 paź 14:25
ABC: 18km/h =5m/s 54km/h=15m/s ΔV=10m/s Δt=10s
 ΔV 
a=

=1m/s2
 Δt 
droga przebyta w ruchu jednostajnie przyspieszonym
 aΔt2 
S=V0Δt+

=5*10+100/2= 100 [m]
 2 
droga przebyta ruchem jednostajnym 550m−100m=450 m czas w ruchu jednostajnym 450 m / 15m/s =30s całkowity czas ruchu 10s+30s=40s prędkość średnia 550m / 40 s = 13,75m/s u mojej koleżanki która uczy fizyki 3+ by było za takie rozwiązanie , a może i więcej emotka
15 paź 14:59
Jagoda : Dziękuję bardzo ❤
15 paź 15:44
Jagoda : Dziękuję bardzo ❤
15 paź 15:44
daras: @ABC ja bym odjął "+" za [m]
15 paź 22:00