matematykaszkolna.pl
naszkicuj wykres funkcji f i g. podaj dziedzine i rownania asymptot wykresu funk tomwil: naszkicuj wykres funkcji f i g. podaj dziedzine i rownania asymptot wykresu funkcji g. f(x)=−(3/x), g(x)= −(3/x)−2
15 paź 13:24
ite: Tu jest wyjaśniona teoria http://matematykadlastudenta.pl/strona/261.html Napisz, z czym konkretnie masz problem.
15 paź 13:38
tomwil: Dziękujęemotka Już wszystko wiememotka
15 paź 15:11