matematykaszkolna.pl
Liczby zespolone hubik: Hej, może mi ktoś powiedzieć gdzie mam błąd w obliczeniach? z,w ∊ C |z−w| ≥ | |z| − |w| | z = a + bi w = c + di |z−w| = (a−c)2 + (b−d)2 ||z| − |w|| = | a2+b2c2+d2 | dla a2+b2c2+d2 (a−c)2 + (b−d)2a2+b2c2+d2 (a−c)2 + (b−d)2 ≥ a2+b2 −2(a2+b2)(c2+d2) + c2+d2 a2 −2ac + c2 + b2 −2bd + d2 ≥ a2+b2 −2(a2+b2)(c2+d2) + c2+d2 −2(ac+bd) ≥ −2(a2+b2)(c2+d2) ac+bd ≥ (a2+b2)(c2+d2)
15 paź 13:12
ICSP: dzieląc przez liczbę ujemną zmieniasz znak nierówności. Ponadto zgubiłeś kwadrat w ostatnim przekształceniu.
15 paź 13:25