matematykaszkolna.pl
Za pomocą rachunku zdań frytas: Sprowadź do normalnej postaci koniunkcyjnej i normalnej postaci alternatywnej następującą formułę 1. (p ⇒ ¬q) ⇒ (p ⇒ q)
14 paź 21:28
wredulus_pospolitus: p => ~q ⇔ ~( p ∧ q) ⇔ (~p) ∨ (~q) p => q ⇔ ~( p ∧ (~q)) ⇔ (~p) ∨ q no i zostaje nam: [(~p) ∨ (~q)] => [(~p) ∨ q] ⇔ ~{ [(~p) ∨ (~q)] ∧ ~[(~p) ∨ q] } ⇔ ⇔ ~{ [(~p) ∨ (~q)] ∧ [p ∧ (~q)] } ⇔ ~[(~p) ∨ (~q)] ∨ ~[p ∧ (~q)] ⇔ ⇔ [p ∧ q] ∨ [~p ∨ q] Przeprowadź rachunek zdań by sprawdzić czy się zgadza
14 paź 22:23