matematykaszkolna.pl
Jak to zrobić? Kasia: Rozwiąż równanie: x+x3+x5+...=2/3, jeśli jego lewa strona jest szeregiem geometrycznym.
14 paź 18:55
Mila: q=x2, x≠0 |x|<1
x 2 

=

1−x2 3 
dokończ
14 paź 19:05
Szkolniak: a1=x oraz q=x2 (|q|<1!)
 a1 x 
L=

=

 1−q 1−x2 
x 2 

=

∧ |x2|<1 ... emotka
1−x2 3 
14 paź 19:07