matematykaszkolna.pl
Pytanie o ekstremum Aneyh: Czy jeżeli mam funkcję złożoną z dwóch funkcji (dla x≤3 i x>3) i dla x≤3 funkcja maleje, a dla x>3 funkcja rośnie, i funkcje "spotykają się" w trójce, to czy ten punkt jest ekstremum?
14 paź 16:11
ICSP: Tak. To spotkanie się nazywamy ciągłością w punkcie x = 3
14 paź 16:13
Aneyh: Dziękuję emotka
14 paź 16:14