matematykaszkolna.pl
podzielność landryna: Udowodnij że k3 +6k2 +11k +6 jest podzielne przez 3
14 paź 14:53
kerajs: k3+6k2+11k+6=(k+1)(k+2)(k+3)
14 paź 15:07
kerajs: k3+6k2+11k+6=(k+1)(k+2)(k+3)
14 paź 15:07
wredulus_pospolitus: rozpisując troszeczkę: k3 + 6k2 + 11k + 6 = k3 + 3k2*2 + 3k*4 + 8 − k − 2 = (k+2)3 − (k+2) = = (k+2)*[ (k+2)2 − 1 ] = (k+2)*(k+1)*(k+3) no ale zapewne landrynie chodziło o wykazanie tego poprzez indukcje matematyczną
14 paź 15:20