matematykaszkolna.pl
zbieżność całki niewłaściwej A: Zbadać w zależności od parametru α zbieżność całki niewłaściwej: ∫1 dx / xα
13 paź 21:05
Adamm:
 1 1 
1

dx < ⇔ ∑n=1

< ⇔ α>1
 xα nα 
z kryterium całkowego
14 paź 00:28