matematykaszkolna.pl
Badanie zbieżności całki niewłaściwej K: Zbadaj zbieżność całki niewłaściwej: 1) ∫(e2) dxxlnx(lnx) 2) ∫1 xarctgx / 31+x4
13 paź 20:03
wredulus_pospolitus: tam jest x*lnx*(lnx)
13 paź 20:08
K: tak
13 paź 20:27