matematykaszkolna.pl
Trójkąt prostokątny. Znajdź sinus Jabur: Promień okręgu opisanego na trójkącie prostokatnym jest 2.5raza większy od promienia wpisanego w ten trójkąt. Podaj sinus większego kąta. Proszę o pomoc
13 paź 16:53
kerajs: Taka zależność jest w trójkącie egipskim.
13 paź 19:51
wredulus_pospolitus: a −−− przyprostokątna b −−− druga przyprostokątna r −−− promień okręgu wpisanego R = 2.5r −−− promień okręgu opisanego c = 2R = 5r −−− przeciwprostokątna a = x + r b = 5r − x + r = 6r − x a2 + b2 = c2 x2 + 2xr + r2 + 36r2 − 12xr + x2 = 25r2 2x2 − 10xr + 12r2 = 0 x2 − 5xr + 6r2 = 0 (x−3r)(x−2r) = 0 −−−> x = 3r lub x=2r stąd: a = 4r ; b = 3r ; c = 5r lub a = 3r ; b = 4r ; c = 5r (czyli ten sam trójkąt) Więc jak widzisz −−− trójkąt egipski
13 paź 19:58
gamma: Warunki zadania spełnia każdy trójkąt prostokątny, którego długości boków zostają w stosunku 3:4:5 (np. trójkąt o bokach długości 1, 4/3, 5/3), a nie tylko trójkąt egipski, którego boki maja długość 3, 4, 5. https://matfiz24.pl/twierdzenie-pitagorasa/trojkat-pitagorejski-i-egipski
13 paź 20:10
wredulus_pospolitus: @gamma ... nikt nie napisał, że TYLKO trójkąt egipski spełnia te warunki
13 paź 20:11
Mila: rysunekb>a |BC|=a, |AC|=b R=2.5r 1) |AF|=2R−x=|AD| b=r+2R−x=r+5r−x=6r−x a=r+x 2) Z tw. Pitagorasa: (r+x)2+(6r−x)2=(5r)2 x=3r ⋁ x=2r a=r+3r=4r b=6r−3r=3r c=5r
 4 
sinα=

 5 
 3 
sinβ=

 5 
α>β lub a=r+2r=3r b=4r c=5r β>α ( jak na rysunku) Δ przystający do poprzedniego
13 paź 20:43
Mila: To samo co u Wredulusa, pisałam na raty i nie spojrzałam, że już jest rozwiązanie. Są też inne sposoby.
13 paź 21:04
Mila: Inny sposób c=2R=5r 1) a+b=2r+2R⇔a+b=7r a+b=7r /2 a2+b2+2ab=49r2 25r2+2ab=49r2 ab=12r2 2) a=7r−b (7r−b)*b=12r2 b2−7rb+12r2=0 Δ=49r2−48r2=r2
 7r−r 
b=

=3r lub b=4r
 2 
a=4r lub a=3r ============= i liczysz sinusy.
13 paź 21:19
Eta: Dokładnie taki sposób miałam pisać emotka Pozdrawiam Mila .... ( zdrowa?
13 paź 21:21
Eta: Tylko bez delty emotka ab=12r2 i a+b= 7r to a=4r i b=3r lub a=3r i b= 4r
13 paź 21:24
Mila: Zdrowa, ale zmęczona ograniczeniami dotyczącymi towarzyskiego życiaemotka Siedzimy w domu, ale nawet dla takich domatorów jak my, teraz to już przesada.
13 paź 21:58
Mila: Pozdrawiamemotka
13 paź 21:59
getin: b<a<c − boki trójkąta
 1 
R =

c
 2 
r = {a+b−c}{2}
 5 
R = 2,5r =

r
 2 
 a b 
(

)2+(

)2=1
 c c 
 a 
sinα =

= ?
 c 
 5 
R =

r
 2 
1 5 

c =

r
2 2 
1 5 a+b−c 

c =

*

2 2 2 
2c = 5(a+b−c)
 a b 
5

+5

= 7
 c c 
 a b 
{ (

)2+(

)2=1
 c c 
 a b 
{ 5

+5

=7
 c c 
a b 

= x,

= y oraz x>y
c c 
{ x2+y2=1
 7−5x 
{ 5x+5y=7 → y=

 5 
 7−5x 
x2+(

)2 = 1
 5 
 49−70x+25x2 
x2+

= 1
 25 
25x2+49−70x+25x2=25 50x2−70x+24 = 0 25x2−35x+12 = 0 Δ = 1225−4*25*12 = 25 Δ = 5
 35−5 3 7−5*35 4 
x1 =

=

, y1 =

=

(nie spełnia założenia x>y)
 50 5 5 5 
 35+5 4 7−5*45 3 
x2 =

=

, y2 =

=

(spełnia założenie)
 50 5 5 5 
 4 a 4 4 
x =


=

→ sinα =

 5 c 5 5 
14 paź 08:10
Eta: Może ktoś poda jeszcze dłuuuuuuuuuuuuuuuuższy sposób
14 paź 11:54