matematykaszkolna.pl
Trygonometria Kaja: Oblicz wartosci pozostalych f.trygonometrycznych jesli : Tgα = 22
13 paź 13:59
Serce w rozterce :
 1 
ctgα=

 tgα 
 tgα 
sinα=±

 1+tg2α 
 1 
cosα=−

 1+tg2α 
Nalezy tez pamietac ze tg jest dodatni w 2 o 3 cwiartce
13 paź 14:34
ICSP: tg dodatni w 2 ćwiartce ?
13 paź 15:01
chichi: @Serce w rozterce Tangens jest dodatni w 1 i 3 ćwiartce, w 2 ćwiartce dodatni jest tylko sinus.
13 paź 15:03
Serce w rozterce : Przepraszam moj bląd .emotka Dziękuje za sprostowanie .
13 paź 15:56
Mila: tgα=22, α∊ I lub III ćwiartki
 1 
ctgα=

 22 
 sinα 
1)

=22
 cosα 
sinα=22cosα 2) Jedynka trygonometryczna: (22cosα)2+cos2α=1⇔9cos2α=1 i α∊ I lub III ćwiartki
 1 1 
cosα=

( I ćw.) lub cosα=−

(III ćw.)
 3 3 
 1 22 1 
3) cos α=

, sinα=

,ctgα=

− w I ćw.
 3 3 22 
4) III ćw.
 1 
ctgα=

 22 
 1 22 
cosα=−

, sinα=−

 3 3 
13 paź 21:38