matematykaszkolna.pl
Przeprowadź dowód formalny schematu wnioskowań Asia: Przeprowadź dowód formalny schematu wnioskowań:
¬(p → q) 

p 
1. ¬(p → q) Założenia 2. (p ∧ ¬q) Wniosek z 1, prawo zaprzeczenia implikacji I dalej nie mam pojęcia gdzie z tym iść (o ile dobrze zaczęłam) Proszę o pomoc
13 paź 13:11
ite: w następnym kroku zastosuj regułę odrywania koniunkcji
13 paź 13:56