matematykaszkolna.pl
Przedstaw strukturę sprzedaży Tadeusz: Faktura sprzedaży wykazuje jednostkową cenę sprzedaży brutto 1107 zł. Narzut zysku wynosi 20% kosztu własnego, stawka podatku VAT to 23%. Koszt wytworzenia stanowi 70% kosztu własnego sprzedaży, koszty ogólnego zarządu 25%, a koszty sprzedaży 5%. Przedstaw strukturę ceny sprzedaży brutto.
13 paź 12:31
wredulus_pospolitus: 1107 −−− cena brutto 1107/1,23 = 900 −−− cena netto 1107 − 900 = 207 −−− VAT 900/1,2 = 750 −−− koszty własne 900 − 750 = 150 −−− zysk 750*0.7 = ... −−− koszt wytworzenia 750*0.25 = ... −−− koszt zarządu 750*0.05 = ... −−− koszt sprzedaży
13 paź 16:55
Tadeusz: wreduluspospolitus: Dziękuję, Tadeusz
16 paź 17:36