matematykaszkolna.pl
Wykaz Kartofel : Wykaz że 4n3−n jest podzielne przez 3
13 paź 00:36
Mariusz: Można na kilka sposobów 1 indukcja 2 rozkład Dla n=0 3|0 Zakładasz że podzielność zachodzi dla pewnego n = k 3|4k3−k Sprawdzasz czy podzielność zachodzi dla n=k+1 4(k+1)3−(k+1)=4k3+12k2+12k+4−k−1 4(k+1)3−(k+1)=4k3−k + 12k2+12k+3 4(k+1)3−(k+1)=4k3 − k+3(4k2 + 4k + 1) 4k3 − k jest podzielne przez 3 z założenia indukcyjnego a 3(4k2 + 4k + 1) jest podzielne przez 3 jako iloczyn trójki i liczby naturalnej zatem 3|4n3−n dla n = k+1 a więc ∀n∊ℕ 3|4n3−n
13 paź 01:29
Kartofel : A z rozkładu jak to zrobić? Bo wychodzi mi n(2n−1)(2n+1) I nie wiem jak to mogę wyjaśnić
13 paź 06:26
kerajs:
 (2n−1)(2n)(2n+1) 
...=

 2 
Wśród trzech kolejnych liczb całkowitych występujących w liczniku dokładnie jedna jest podzielna przez 3, i przynajmniej jedna jest parzysta.
13 paź 08:09
getin: Można też rozważyć 3 przypadki: 1) liczba n jest podzielna przez 3, tj. n=3k dla całkowitego k 2) liczba n przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1, tj. n=3k+1 3) n dzielone przez 3 daje resztę 2, tj. n=3k+2 1) 4n3−n = 4*(3k)3−3k = 4*27k3−3k = 81k3−3k = 3(27k3−k) 2) 4n3−n = 4(3k+1)3−(3k+1) = 4(27k3+27k2+9k+1)−3k−1 = 108k3+108k2+33k+3 = = 3(36k3+36k2+11k+1) 3) 4n3−n = 4(3k+2)3−(3k+2) = 4(27k3+54k2+36k+8)−3k−2 = 108k3+216k2+141k+30 = = 3(36k3+72k2+47k+10) Za każdym razem, czy to 1), 2) czy 3) przedstawiliśmy liczbę 4n3−n jako iloczyn trójki i liczby całkowitej co oznacza że 4n3−n jest podzielne przez 3
13 paź 08:25
jc:
 
nawias
n+1
nawias
nawias
3
nawias
 
4n3−n=3 [n3 + 2
]
  
13 paź 08:53
Minato: albo tak 4n3 − n = 4n3 − 4n + 3n = 4n(n2−1) + 3n = 4(n−1)n(n+1) + 3n + komentarz
13 paź 09:17