matematykaszkolna.pl
Oblicz za pomocą wektorów zaczepionych i swobodnych frytas: Równoległościan ABCDA′B′C′D′ rozpięty jest na trzech wektorach niewspółpłaszczyznowych. →AB = →p, →AD = →q, →AA′ = →r Wyraź w zależności od →p, →q i →r wektory o początku A′, będące krawędziami i przekątnymi równoległościanu i przekątnymi jego ścian.
12 paź 19:58
Mila: rysunek A'D'=q A'D=−r+q A'B'=p A'C'→=p+q A'B=−r+p A'C=A'C'+(−r)→=p+q−r
12 paź 21:13
Eta: Jeszcze DB
12 paź 21:31
Mila: Mają być wektory o początku w A'emotka
12 paź 21:35
Eta: ok emotka
12 paź 21:50