matematykaszkolna.pl
funkcje cyklometryczne sue: Rozwiąż równanie : arctg(tg 7/8π) + arccos (sin 15/7π)
12 paź 19:20
Serce w rozterce : sue Ze szkoly podstawowej zapewne pamietasz ze rownanie charakteryzyzuje np tym ze posiada znak rownosci
12 paź 20:20
Eta:
 π π 
α∊(−

,

)
 2 2 
  π −π 
tg(

)= tg(π−

)= tg(

)
 8 8 8 
 π π 
arctg(tg(−

)= −

 8 8 
 15π π π π π  
sin

= sin(2π+

)= sin

= cos(


)= cos

 7 7 7 2 7 14 
 π π 
arccos(cos

)=

 14 14 
 π π 
W= −

+

=...........
 8 14 
 13π 
W=

 56 
==========
12 paź 20:35
Mila: arctg(tg 7/8π) + arccos (sin 15/7π)=w ? 1)
 π π 
arctg(tg(x))=x dla x∊(−

,

)
 2 2 
  π 
tg(

)=−tg

 8 8 
 π π π 
arctg(tg 7/8π) =arctg(−tg

)=−arctg(tg(

))=−

 8 8 8 
2) arccos(cosx)=x dla x∊<0,π>
 15π π π π  
sin(

)=sin

=cos(


)=cos(

)
 7 7 2 7 14 
   
arccos(cos(

))=

 14 14 
 1 5 −7+20 13π 
3)w=−

π+

π=

π=

 8 14 56 56 
12 paź 20:51
Eta: emotka
12 paź 20:55
Mila: emotka Zaskakująca zgodność?
12 paź 21:14
Eta: Wniosek : że poprawna
12 paź 21:30