matematykaszkolna.pl
Zaznacz natępujący zbiór na płaszczyźnie zespolonej Meumann: rysunekZaznacz natępujący zbiór na płaszczyźnie zespolonej S = { z ∊ C: Arg(iz) ≥ π4 } Arg(iz) = Arg(i) + Arg(z) = π2 + Arg(z) Zatem π2 + Arg(z) ≥ π4 Arg(z) ≥ −π4 Czy mogę tutaj założyć, że −π4 = 4, z czego wynika, że Arg(z) ≥ 4, przez co zbiór na płaszczyźnie będzie wyglądał tak, jak na rysunku?:
12 paź 18:44