matematykaszkolna.pl
Zapisz poniższe zdanie korzystając tylko i wyłącznie ze spójników ¬ i → Ada: Zapisz poniższe zdanie korzystając tylko i wyłącznie ze spójników ¬ i → (p ↔ ¬r) ∧ q Doszedłem do takiego momentu korzystając z zastępowania równoważności implikacjami ale dalej nie mam pojęcia jak to "pozwijać" aby użyte były tylko ¬ i →. [(p → ¬r) ∧ (¬r → p)] ∧ q
12 paź 18:25
Minato: p → q ≡ ~p ∨ q ≡ ~(p ∧ ~q)
12 paź 18:31
Ada: Czyli teraz tak?: ~((p → ~r) ∧ ~(~r → p)) ∧ q ≡ ~((p → ~r) → ~(~r → p)) ∧ q a potem tak?: ~[~((p → ~r) → ~(~r → p)) ∧ ~q] ≡ ~[~((p → ~r) → ~(~r → p)) → ~q]
12 paź 18:50
ite: Minato podał wskazówkę jak zapisać implikację za pomocą negacji i koniunkcji. Czy przekształciłaś podaną równoważność tak, żeby zapisać koniunkcję za pomocą negacji i implikacji (bo te spójniki masz w poleceniu)? Możesz też skorzystać z dowolnej innej metody znajdowania zapisu spójników logicznych za pomocą określonych innych spójników. Prawa strona ostatniego zapisu jest poprawną formą wykonania polecenia z tego zadania, ale żadna z równoważności 18:50 nie jest poprawna.
13 paź 15:06