matematykaszkolna.pl
Matematyka Dyskretna Madzia: Mam problem z zadaniem, siedzę i główkuje jednak nie wiem które podejście jest odpowiednie: Treść: Na ile sposobów można wybrać zespół złożony z 15 sportowców pochodzących z 10 krajów tak, aby w wybranym zespole znalazła się co najmniej jedna osoba z każdego kraju. Zakładamy, że sportowcy z każdego kraju są nierozróżnialni oraz jest co najmniej 15 sportowców z każdego kraju. Czy rozwiązanie będzie wyglądało w takiej formie, że:
nawias
15
nawias
nawias
10
nawias
 
=> ponieważ należy wybrać 15 sportowców z 10 krajów
 
nawias
10
nawias
nawias
15
nawias
 
=> ponieważ w każdym z dziesięciu krajów jest conajmniej 15 sportowców?
 
 
nawias
15
nawias
nawias
10
nawias
 
nawias
10
nawias
nawias
15
nawias
 
Końcowo:
*
?
   
Proszę o pomoc, gdyż najbardziej wybija mnie z myśli informacja o tym że w każdym z kraju jest co najmniej 15 sportowców.
12 paź 15:31
wredulus_pospolitus:
nawias
10
nawias
nawias
15
nawias
 
nawias
n
nawias
nawias
k
nawias
 
<−−− powyższy zapis NIE MA SENSU
; n ≥ k ≥ 0
  
12 paź 15:43
wredulus_pospolitus: Krok 1: wybieramy po jednym zawodniku z każdego kraju (zajmują oni w sumie 10 miejsc) Krok 2: zostaje 5 miejsc, które zajmujemy resztą zawodników, ale uwaga −−− tutaj musimy rozpatrzeć przypadki (i tutaj jest liczenie) Będziemy mieli: 5 z jednego kraju 4 z jednego, 1 z drugiego 3 z jednego, 2 z drugiego 3 z jednego, 1 z drugiego, 1 z trzeciego 2 z jednego, 2 z drugiego, 1 z trzeciego 2 z jednego, 1 z drugiego, 1 z trzeciego, 1 z czwartego po 1 z pięciu państw Jak więc to teraz policzyć ... mamy w sumie 7 przypadków i najlepiej każdy rozpatrywać osobno I. 10 z każdego + 5 z jednego (czyli w sumie 6 z jednego i pojedynczy przedstawiciele pozostałych)
nawias
10
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
9
nawias
nawias
9
nawias
 
*
<−−− wybieramy kraj w którym będzie 6 zawodników * wybieramy pozostałe 9
  
krajów IV. 3 z jednego, 1 z drugiego, 1 z trzeciego (czyli mamy 4, 2, 2, i reszta po 1)
nawias
10
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
9
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
7
nawias
nawias
7
nawias
 
*
*
<−−− wybieramy kraj z którego będzie '4', wybieramy dwa kraju z
   
których mamy po '2', wybieramy resztę krajów Analogicznie pozostałe przypadki
12 paź 15:50
kerajs: Nazwom krajów, uporządkowanych alfabetycznie, przypisuję liczby od 1 do 10. Niech xi będzie liczbą zawodników z i−tego kraju. Szukana ilość wyborów zespołu to liczba rozwiązań równania: x1+x2+...+x10=15 w dodatnich liczbach całkowitych.
 
nawias
15−1
nawias
nawias
10−1
nawias
 
Jest ich:
=2002
  
13 paź 08:06
Madzia: kerajs czy Twoje rozwiązanie napewno jest dobre? wreduluspospolutus wyznaczyłem to zadanie, mógłbyś zerknąć czy dobrze? 1. 10 z każdego, 5 z jednego (czyli 6 z jednego i pojedyńcze z innych)
nawias
10
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
9
nawias
nawias
9
nawias
 
*
= 10 sposobów
  
2. 10 z każdego, 4 z jednego, 1 z drugiego(czyli 5 z jednego,2 z drugiego i pojedyńcze z innych)
nawias
10
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
9
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
8
nawias
nawias
8
nawias
 
*
*
= 90 sposobów
   
3. 10 z każdego, 3 z jednego, 2 z drugiego(czyli 4 z jednego, 3 z drugiego i pojedyńcze z innych)
nawias
10
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
9
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
8
nawias
nawias
8
nawias
 
*
*
= 90 sposobów
   
4. 10 z każdego, 3 z jednego, 1 z drugiego,1 z trzeciego(czyli 4 z jednego,2 z drugiego,2 z trzeciego i pojedyńcze z innych)
nawias
10
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
9
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
7
nawias
nawias
7
nawias
 
*
*
= 360 sposobów
   
5. 10 z każdego, 2 z jednego, 2 z drugiego, 1 z trzeciego(czyli 3 z jednego,3 z drugiego,2 z trzeciego i pojedyńcze z innych)
nawias
10
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
9
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
7
nawias
nawias
7
nawias
 
*
*
= 360 sposobów
   
6. 10 z każdego, 2 z jednego,1 z drugiego, 1 z trzeciego, 1 z czwartego(czyli 3 z jednego, 2 z drugiego,2 z trzeciego,2 z czwartego)
nawias
10
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
9
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
8
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
6
nawias
nawias
6
nawias
 
*
*
*
= 2520 sposobów
    
7. 10 z każdego i po 1 z pięciu krajów(2 z jednego, 2 z drugiego, 2 z trzeciego, 2 z czwartego, 2 z piątego i pojedyńcze z innych)
nawias
10
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
9
nawias
nawias
4
nawias
 
nawias
5
nawias
nawias
5
nawias
 
*
*
' 1260 sposobów
   
Łącznie: 4690 sposobów Zastanawia mnie całość, jednak najbardziej podpunkty 2 z 3 oraz 4 z 5 ponieważ posiadają taką samą ilość sposobów. Czy coś tutaj źle robię? Pozdrawiam Serdecznie
17 paź 19:38