matematykaszkolna.pl
Rozłóż sume algebraiczną na czynniki: nona: x3−y3+3y2−3y+1
12 paź 13:39
wredulus_pospolitus: x3 − (y3 − 3y2 + 3y − 1) = x3 −(y−1)3 = (x − (y−1))*(x2 + x*(y−1) + (y−1)2) zastosowane wzory to: wzór na: (a−b)3 = .... a3 − b3 = .....
12 paź 13:40
nona: ok, rozumiem dzięki!
12 paź 14:03