matematykaszkolna.pl
roznowartosciowosc ania: funkcja roznowartosciowa x1≠x2⇒y1≠ y2 ta definicje rozumiem dla kazdego x1 rozne od x2 z czego wynika ze y1 rozne od y2 ale czemu rownowaznie podawana jest definicja funkcji roznowartosciowej jako y1=y2 ⇒x1=x2
12 paź 10:57
ICSP: prawo kontrapozycji.
12 paź 11:02
wredulus_pospolitus: Wynika to z logiki. Implikacja jest fałszywa jedynie gdy mamy zdanie: 1 ⇒ 0 czyli w pierwszej wersji jest to: x1 ≠ x2 ⇒ y1 = y2 zauważ, że jak odwrócimy 'stronami' zdania: y1 = y2 ⇒ x1 ≠ x2 to także otrzymujemy wersję 1 ⇒ 0 (dla drugiego zdania) czyli oba zdania są fałszywe dokładnie w tej samej wersji, czyli gdy mamy: x1 ≠ x2 ORAZ y1 = y2
12 paź 11:10
jc: (P ⇒ Q) ⇔ [(~Q) ⇒ (~P)]
12 paź 12:34