matematykaszkolna.pl
Granica szeregu PytanieDo: Jak znaleźć granicę
  k2+kn+2n2  
limn→podłoga z (n+n)

 k3+k2n+kn2+n3 
Myślałem nad sumami całkowymi dla:
n 1 

+

k2+n2 n+k 
jednak nie wiem, co uczynić z podłogą
12 paź 09:34