matematykaszkolna.pl
Zbieżność, ciągłość, ciągła pochodna - szereg potęgowy PytanieDo: Czy funkcja jest dobrze określona, ciągła oraz ma ciągłą pochodną?
 nx 

 x2+n4 
Według moich szacowań, szereg potęgowy nie jest zbieżny jednostajnie ani niemal jednostajnie, jednak jest zbieżny punktowo ze względu na kryterium porównawcze/asymptotyczne podobieństwo
 1 
względem

.
 n2 
Do różniczkowalności szeregu brakuje jednostajnej zbieżności szeregu pochodnych.
 nx n5−nx2 
(

)'=

 x2+n4 x2+n4)2 
 n5−nx2 1 
Przy x→0+ lim

=

 (x2+n4)2 n3 
 n5−nx2 
Przy x→ lim

=
 (x2+n4)2 
Powinienem wykazać supremum, jednak mam z tym problem i poprosiłbym o pomoc w dowodzie. Badając również szereg na przedziale x∊(a,5a), a∊(0,):
n5−nx2 n5−n25a2 


(x2+n4)2 (25a2+n4)2 
Brak zbieżności jednostajnej bądź niemal jednostajnej szeregu pochodnych − brak różniczkowalności − brak ciągłej pochodnej. Czy prawidłowo rozumuję?
11 paź 22:46