matematykaszkolna.pl
Objętość luui: Korzystając z całki objętościowej wyprowadzić wzór na objętość wydrążonego walca o promieniu wewnętrznym R1 i promieniu zewnętrznym R2 oraz wysokości H. V = D∫∫∫ r2sin(θ) dθ dα dr D: 0 ≤ α ≤ 2π
 H 
0 ≤ θ ≤ arctg(

)
 R1 
R1 ≤ r ≤ H2 + R22 Czy zapis jest poprawny?
11 paź 20:00
luui: Ze zmęczenia pomyliłem z całką na objętość kuli w układzie sferycznym i się wielce dziwowałem czemu takie głupoty wychodzą. emotka W układzie cylindrycznym: V =D∫∫∫ρ dρ dα dz D: 0 ≤ α ≤ 2π 0 ≤ z ≤ H R1 ≤ ρ ≤ R2
11 paź 22:35