matematykaszkolna.pl
zapis ania: co oznacza taki zapis f⊂XxY
11 paź 20:00
ite: Funkcja f jest podzbiorem iloczynu kartezjańskiego X ✖ Y.
11 paź 20:50