matematykaszkolna.pl
Funkcja produkcji Aneyh: Niech Y = L0.75 K0.25 a) Określ dziedzinę tej funkcji. Wykreśl warstwice dla c=0 oraz c=1. Dz: K, L ≥ 0 c=0 −> L0.75 K0.25 = 0 −> K=0 c=1 −> L0.75 K0.25 = 1 −> L3 K = 1 −> K= 1L3 Czy powyższe rozwiązanie jest poprawne?
11 paź 19:42
Aneyh: K = 1/L3
11 paź 19:43