matematykaszkolna.pl
elementarne własności grup amarena: Wykaż, że: (Q2,+), oraz ((Q2)*,razy) Q2*= Q2\{0}
11 paź 16:56