matematykaszkolna.pl
Algebra Student: W jakich zbiorach liczb są grupy addytywne i multiplikatywne? Mam na myśli zbiory: liczb naturalnych, całkowitych... etc.)
11 paź 16:39