matematykaszkolna.pl
Wykaż Zagadka: Wykaż,że jeśli S jest środkiem odcinka AB o końcach X(Xa,Ya) i B(Xb,Yb) to S[(Xa+Xb)/2, (Ya+Yb)/2]
11 paź 15:54
a7: a na jakim poziomie nauki ma być ten dowód?
11 paź 15:55
11 paź 15:58
Zagadka: Liceum
11 paź 17:07
a7: tak jak napisała Aga1 w linku wektor AB=[xB−xA, yB−yA] wektor AS=[xS−xA, yS−yA] wektor SB=[xB−xs, yB−yS] jeśli S jest środkiem odcinka to AS→=SB→ czyli xS−xA=xB−xs oraz jednocześnie yS−yA=yB−yS czyli 2xS=xB+xA 2yS=yB+yA czyli xS=.... i yS=....... c.n.w.
11 paź 17:29