matematykaszkolna.pl
Prawdopodobienstwo wartości oczekiwane lili: Dane są wartości oczekiwane zmiennych X i Y : EX=4 i EY=2. Oblicz wartość oczekiwaną zmiennej losowej Z=X+3Y Z=3X+2Y
11 paź 11:14
Qulka: E(Z)=4+3•2=10 E(Z)=3•4+2•2=16
12 paź 11:20